GermanDE-CH-ATEnglish (UK)Magyar (HU)
Germanisztikai és Fordítástudományi Intézet
free templates joomla

PhD-projektek

Daróczi Ildikó

Az egyszeri szóalkotások tulajdonságai és funkciói kontrasztív megközelítésből

Disszertációm fő célja, hogy bemutassa az egyszeri szóalkotások különböző jellemzőit és funkcióit. A vonatkozó szakirodalomban (Hohenhaus 1996, Ladányi 2007, Veszelszki 2010) abból indulnak ki, hogy az egyszeri szóalkotások olyan új szavak, amelyek még nem uzuálisak. A vizsgálat egy kontrasztív (német – angol – magyar), korpuszelemzés, amely kvantitatív és kvalitatív elemzési szempontokat ötvöz egymással. A kutatás korpusza négy különböző szövegfajtából álló részkorpuszból épül fel.