GermanDE-CH-ATEnglish (UK)Magyar (HU)
Institute of German and Translation Studies
free templates joomla

Halász Előd Alapítvány

 

FIATAL FORDÍTÓK VERSENYE

A Halász Előd Alapítvány és a Pannon Egyetem Germanisztikai és Fordítástudományi Intézete gimnazisták számára meghirdeti a „Fiatal fordítók versenyét”.

A részletes felhívás itt olvasható:

németül

magyarul

 

Díjazottak:

1. Skobrák Vivien Anasztázia, Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Veszprém, 9. G osztály
2. Tótiván Lilla, Kölcsey Ferenc Gimnázium, Zalaegerszeg, 10. F osztály

Gratulálunk a győzteseknek!

 

____________________________________________________________________________

 

ORSZÁGISMERETI VERSENY KÖZÉPISKOLÁSOK SZÁMÁRA

 

A Halász Előd Alapítvány német nyelvű országismereti versenyt hirdet középiskolások számára a Pannon Egyetem Germanisztikai és Fordítástudományi Intézetében.

Plakát

A pályázati kiírást itt lehet megtekinteni.

A jelentkezési lap itt letölthető.

 

Díjazottak:

1. Balassa Máté 13. oszt. (Baross Gábor Szakgimnázium és Szakközépiskola Siófok)
2. Ozorai Csilla 12. oszt. (Bródy Imre Gimnázium Ajka)

Gratulálunk a győzteseknek!

Díjak átadása: 2018. február 20.

 

_____________________________________________________________________________

 

PÁLÁYZATI KIÍRÁS

 

Fiatal kutatók tudományos munkájának támogatására kiírt pályázat itt olvasható.

Jelentkezési határidő: 2018. március 15.

____________________________________________________________________________

 

FIATAL FORDÍTÓK VERSENYE

 

A Halász Előd Alapítvány és a Pannon Egyetem Germanisztikai és Fordítástudományi Intézete gimnazisták számára meghirdeti a „Fiatal fordítók versenyét”.

A részletes felhívás itt megtekinthető.

Díjazottak:

1. Skobrák Vivien Anasztázia, Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Veszprém, 9. G osztály
2. Tótiván Lilla, Kölcsey Ferenc Gimnázium, Zalaegerszeg, 10. F osztály

Gratulálunk a győzteseknek!

Díjak átadása:

_____________________________________________________________________________

 

A HALÁSZ ELŐD ALAPÍTVÁNY FELHÍVÁSA

 

A pályázat célja: a fiatalok nyelvi műveltségének, közelebbről német nyelvtudásának fejlesztése, fiatal germanisták vagy német nyelvtudással rendelkező egyéb szakos hallgatók, doktoranduszok magas szintű teljesítményének elismerése.

Pályázhatnak a 30 év alatti hallgatók vagy diplomások német vagy magyar nyelvű, a német nyelvhez szorosan kötődő, egyéni kutatási eredményeket felmutató pályaművel, amely eddig nem publikált szellemi alkotás.

A pályázati kiírást itt lehet megtekinteni.

A jelentkezési lap itt letölthető.

_____________________________________________________________________________

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZÉPISKOLÁSOKNAK

 

A Halász Előd Alapítvány pályázatot hirdet középiskolások részére egyéni és csoportos formában. A felhívást itt lehet megtekinteni.

 

_____________________________________________________________________________

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KUTATÓKNAK, HALLGATÓKNAK, DOKTORANDUSZOKNAK

 

A Halász Előd Alapítvány pályázatot hirdet a fiatalok nyelvi műveltségének, közelebbről német nyelvtudásának fejlesztése, fiatal germanisták vagy német nyelvtudással rendelkező egyéb szakos hallgatók, doktoranduszok magas szintű teljesítményének elismerésére. A részletes felhívás itt megtekinthető. A jelentkezéshez szükséges nyomtatványt itt lehet letölteni.

_____________________________________________________________________________


A KÖZÉPISKOLÁSOKNAK MEGHIRDETETT ESSZÉÍRÓ PÁLYÁZAT DÍJAZOTTJAI

 

1. helyezés: Gál Fanni, Kölcsey Ferenc Gimnázium, Zalaegerszeg
 
2. helyezés: Mónok Eszter, Zrínyi Miklós Gimnázium, Zalaegerszeg
 
3. helyezés: Boa Diána, Csányi László Közgazdasági Szakközépiskola, Zalaegerszeg

4. helyezés: Adamik Fanni, III. Béla Gimnázium, Zirc
                   Fazekas Borbála, III. Béla Gimnázium, Zirc
                   Fürst Petra, III. Béla Gimnázium, Zirc
Az elért eredményekhez gratulálunk! 

_____________________________________________________________________________

KORÁBBI DÍJAZOTTAINK

 _____________________________________________________________________________

 

Néhány szóban az Alapítványról

 

Az Alapítvány Halász Előd méltán híres germanista professzor nevének és munkásságának emléket állítva jött létre, azzal a céllal, hogy elősegítse a német nyelv magas szintű elsajátítását és a germanisztikai kutatómunkát, hogy lehetővé tegye a német nyelv ápolását mind szélesebb körben. Az Alapítvány kiemelt feladatának tekinti a fiatal germanisták, fordítók tevékenységének ösztönzését. Az Alapítvány a veszprémi Pannon Egyetem Germanisztikai Intézete és az Akadémiai Kiadó együttműködésével végzi munkáját.

Kivonat az Alapító Okiratból

Dr. Halász Elődné született dr. Szász Anna Mária, dr. Halász Előd özvegye attól a kívánságtól vezetve, hogy férje neve és munkássága ilyen módon is tovább éljen, és hogy a német nyelv magas szintű elsajátítására, ápolására a fiataloknak is mind szélesebb körben legyen lehetősége, a Polgári Törvénykönyv 74/A.§.(1) alapján Halász Előd nevét viselő Alapítvány létrehozását határozta el az alábbiak szerint.

1. Az Alapítvány neve: Halász Előd Alapítvány

2. Az Alapítvány célja:

Fiatalok műveltségének, közelebbről német nyelvtudásának elősegítése, ösztönzése és a nyelvtudással már rendelkező fiatal germanisták, fordítók tevékenységének magas szintű tudásuk elismerése által történő ösztönzése a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 4.§(1)a.) pontjában meghatározott és a törvény 26.§.c.) 4. pontjának megfelelő nevelési és oktatási, képességfejlesztési, ismeretterjesztési közhasznú tevékenység folytatása.

Ebből a célból
középiskolások számára német tanulmányi versenyek kiírása és a győztesek megjutalmazása,
pályakezdő és fiatal német fordítók számára pályázatok kiírása és a győztesek díjazása,
fiatal kutatók munkájának támogatása.
Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az alapítvány közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet.

3. Az Alapítvány nyitott, ahhoz bárki, magánszemély, jogi személy, vagy bármely más közösség csatlakozhat, aki az Alapítvány céljaival egyetért, és az akár anyagi hozzájárulás útján, akár más eszközzel támogatni kívánja.

Az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében végzett munkája során számít a csatlakozók kezdeményezéseire és javaslataira is.

Kapcsolat: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

_____________________________________________________________________________

ÉVES JELENTÉSEK