GermanDE-CH-ATEnglish (UK)Magyar (HU)
Institute of German and Translation Studies
free templates joomla

DAAD-együttműködés

 A veszprémi DAAD-lektorátus

A Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) („Német Felsőoktatási Csereszolgálat”)  a felsőoktatási intézmények közötti nemzetközi együttműködést,  oktatók és hallgatók csereprogramban való részvételét támogatja.  A DAAD lektorprogramja keretében 500 fős német anyanyelvű oktató/kutató-utánpótlást biztosít a különböző országok felsőoktatási intézményeinek, elsősorban a germanisztika és a német mint idegennyelv szakok számára. A szakemberek  több mint 110 ország főiskoláján/egyetemén dolgoznak anyanyelvi lektorként.


A DAAD-program célja
• a germanisztika- és a német mint idegen nyelv szakok támogatása a külföldi országok egyetemein/főiskoláin,
•  német kulturális, társadalmi, történelmi és politikai ismeretek közvetítése és elmélyítése,
• külföldi hallgatók és oktatók tájékoztatása a németországi tanulmányi és kutatási lehetőségekről,
• tanácsadás a németországi ösztöndíj- és együttműködési lehetőségekkel kapcsolatosan.

A veszprémi Pannon Egyetem DAAD-lektorátusa 2002 óta működik a Germanisztikai és Fordítástudományi Intézetben (régi nevén: Germanisztikai Intézet). A DAAD-lektor az Intézet munkatársaként  oktatási feladatokat is ellát a germanisztika BA-, a német nyelv, irodalom és kultúra MA-, a némettanári MA- és a fordító és tolmács MA-szakokon, valamint az idegennyelvi kommunikátor felsőfokú szakképzésben. A DAAD-lektor megbízatása  2–5 évig szól, ezt követően az Intézetbe újabb német anyanyelvű DAAD-lektor érkezik.

DAAD-lektorok Veszprémben

Az első DAAD-lektor Veszprémben dr. Terrance Albrecht volt, aki 2002 szeptemberétől 2007 júliusáig dolgozott az Intézetben. Munkáját 2007 szeptemberétől 2009 júliusáig Andreas Korpas vette át, akit dr. Klaus Schenk professzor követett 2009 szeptemberétől 2010 júliusáig. 2011 szeptemberétől 2016 augusztusáig a DAAD-lektori teendőket Johanna Backes látta el.

A helyi DAAD-lektorprogram

Sok ország egyetemein/főiskoláin dolgoznak német oktatók, akik német nyelvet, irodalmat és országismeretet tanítanak és nem valamely intézmény képviseletében kerültek külföldre. A DAAD ezeknek a helyi lektoroknak is kínál  lektorprogramja keretében szakmai támogatást. 2012 óta Bakainé Rottländer Heide, a Germanisztikai és Fordítástudományi Intézet munkatársa is a DAAD helyi lektorai közé tartozik.

A DAAD-kézikönyvtár

A DAAD-kézikönyvtárban olyan keresett kézikönyvek, lexikonok találhatók, mint a Duden, a Meyers nagylexikon vagy német szerzők kortárs szépirodalmi művei A-tól (pl. Henning Ahrens) W-ig (pl. Christa Wolf). Emellett még megtalálhatók különböző irodalomtörténeti kézikönyvek, szerzői monográfiák és egyéb bevezető jellegű szakirodalmak, amelyek a germanisztika szakos hallgatók alapkönyvtárához tartoznak. A veszprémi DAAD-kézikönyvtár a hallgatók és oktatók számára ingyenesen hozzáférhető. A könyvtárat több német intézmény finanszírozza és az azok tulajdonát képezi.

A DAAD-kézikönyvtár katalógusa

A veszprémi DAAD-lektorátus szolgáltatásai

A veszprémi DAAD-lektorátus amellett, hogy aktuális információkkal látja el a hallgatókat a germanisztika szakról, a német nyelvről, irodalomról és kultúráról, segítséget nyújt az egyetem hallgatóinak németországi ösztöndíjak, csereprogramok megpályázásához.
Ezen felül a DAAD-lektorátus rendszeresen szervez „Német Filmestet” a filmkedvelő érdeklődőknek.
Gimnáziumi és szakközépiskolai némettanároknak is lehetőségük van megismerni a DAAD-lektorátus tevékenységét pl. azáltal is, hogy tanítványaikkal részt vesznek a Halász Előd Alapítvány által kiírt „Tehetséges német nyelvtanulók kerestetnek” elnevezésű tanulmányi versenyen.