GermanDE-CH-ATEnglish (UK)Magyar (HU)
Institute of German and Translation Studies
free templates joomla

Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: társadalomtudományi és gazdasági szakfordító

A képzés célja

A képzés célja olyan szakfordítók képzése, akik szakszerűen látják el az írásbeli nyelvi közvetítés feladatát idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre. Az írott forrás-nyelvi szöveget tartalmilag pontosan és nyelvileg helyesen tudják visszaadni a célnyelven, és ismerik a nyelvi közvetítés etikai szabályait. Tájékozottak a forrásnyelvi és célnyelvi országok, valamint az Európai Unió országainak politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális életében. Az európai többnyelvűség fenntartása és az ezzel járó hatalmas méretű soknyelvű dokumen-tációs tevékenység, ill. a gazdaság és a munkavállalás globalizálódása miatt a nyelvi közvetítők iránti igény a jövőben várhatóan tovább fog nőni. A versenyképesség javításának kulcsa a gazdaság minden területén a korszerű, jól alkalmazható nyelvtudás és szükség esetén a megfelelő minőségű nyelvi közvetítésre való képesség.

A képzésben való részvétel feltétele

  • (bármely szakos) diploma (BA, MA, ill. régi főiskolai vagy egyetemi szintű)
  • a választott nyelvből C1 szintű nyelvvizsga-bizonyítvány vagy annak megfelelő (nyelvszakos) diploma

Választható nyelvek
A hallgatók az alábbi nyelvkombinációkat választhatják:

  • A/magyar (anyanyelv) – B/angol (választott idegen nyelv)
  • A/magyar (anyanyelv) – B/német (választott idegen nyelv)

A képzés helyszíne: Veszprém

Képzési idő: 2 félév (nappali tagozat esetén a hét munkanapjai, levelező tagozat esetén péntek délután és szombat egész nap)

Képzési forma: nappali és levelező

Jelentkezés: augusztus 25-ig az alábbi linken található jelentkezési lapon: 

Jelentkezési lap