GermanDE-CH-ATEnglish (UK)Magyar (HU)
Institute of German and Translation Studies
free templates joomla

Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító

szakfordito kp-001
szakfordito kp-002

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: társadalomtudományi és gazdasági szakfordító

A képzés célja

A képzés célja olyan szakfordítók képzése, akik szakszerűen látják el az írásbeli nyelvi közvetítés feladatát idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre. Az írott forrásnyelvi szöveget tartalmilag pontosan és nyelvileg helyesen tudják visszaadni a célnyelven, és ismerik a nyelvi közvetítés etikai szabályait. Tájékozottak a forrásnyelvi és célnyelvi országok, valamint az Európai Unió országainak politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális életében. Az európai többnyelvűség fenntartása és az ezzel járó hatalmas méretű soknyelvű dokumentációs tevékenység, ill. a gazdaság és a munkavállalás globalizálódása miatt a nyelvi közvetítők iránti igény a jövőben várhatóan tovább fog nőni. A versenyképesség javításának kulcsa a gazdaság minden területén a korszerű, jól alkalmazható nyelvtudás és szükség esetén a megfelelő minőségű nyelvi közvetítésre való képesség.

A képzésben való részvétel feltétele

  • (bármely szakos) diploma (BA, MA, ill. régi főiskolai vagy egyetemi szintű)
  • a választott nyelvből C1 szintű nyelvvizsga-bizonyítvány vagy annak megfelelő (nyelvszakos) diploma

Választható nyelvek
A hallgatók az alábbi nyelvkombinációkat választhatják:

  • A/magyar (anyanyelv) – B/angol (választott idegen nyelv)
  • A/magyar (anyanyelv) – B/német (választott idegen nyelv)

A képzés helyszíne: Veszprém vagy Győr

Képzési idő: 2 félév (nappali tagozat esetén a hét munkanapjai, levelező tagozat esetén péntek délután és szombat egész nap)

Képzési forma: nappali vagy levelező

Jelentkezés: a veszprémi képzésre: 2018. augusztus 24-ig az alábbi linken található jelentkezési lapon: 

Jelentkezés a győri képzésre: a képzés indulásának tervezett időpontja 2018. szeptember 

Jelentkezési lap (Veszprém)

Regisztrációs lap (Győr)