GermanDE-CH-ATEnglish (UK)Magyar (HU)
Institute of German and Translation Studies
free templates joomla

Némettanári mester (MA)

A képzés célja (az egyetemi alapképzésben vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapozva) némettanárok képzése, akik a közoktatásban, a szakképzésben, a felnőttoktatásban és a felsőoktatásban oktatási, kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokat magas szinten képesek ellátni. További cél: felkészítés a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására.

Aktuális információk