GermanDE-CH-ATEnglish (UK)Magyar (HU)
Institute of German and Translation Studies
free templates joomla

Romanisztika alapszak, francia szakirány (BA)

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a francia nyelvnek - amely az Európai Unió egyik legfontosabb hivatalos és munkanyelve is - a birtokában az újlatin nyelvek és kultúrák területén, valamint általános társadalomtudományi témakörökben olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek, amelyek segítségével képesek szakmájuk sokoldalú, inter- és multidiszciplináris gyakorlati és elméleti művelésére, és rendelkezzenek kellő mélységű elméleti ismeretekkel - a francia nyelvtudomány és irodalomtudomány területén - a mester szintű tanulmányok folytatásához.
Az alapozó modul keretében nyelvfejlesztés, fordítás, irodalmi és nyelvészeti bevezető előadásokat és gyakorlatokat kínálunk. A specializáció keretében pedig országismereti, irodalomtörténeti, lexikológiai, szintaktikai és nyelvtörténeti kurzusokat.
A hallgatók a PE BTK Francia Nyelv és Irodalom Tanszékén a francia nyelv EU-s politikai, diplomáciai, jogi, gazdasági szaknyelvi szakirány szakirányt választhatják. (Hallgatóink 80%-a egy vagy két félévet a Rouen-i, az Angers-i, (az olasz minor szakosok a Trieste-i) Egyetemen tanulhatnak Erasmus-ösztöndíjasként. Végzett hallgatóink intézményünkben folytathatják mester szintű tanulmányaikat pl. bölcsész, tanár, fordító, tolmács szakirányokon.1
A romanisztika alapszak mellett a Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar valamennyi alapszakja minor szakként felvehető.