GermanDE-CH-ATEnglish (UK)Magyar (HU)
Institut für Germanistik und Translationswissenschaft
free templates joomla

BA-Philologe im Fach Germanistik, Fachrichtung Deutsch

Várjuk azokat a jelentkezőket, akik német nyelvből vagy német nemzetiségi nyelvből emelt szintű eredményes érettségi vizsgát tettek, illetve tenni készülnek. Az új típusú, EU-kompatibilis képzési forma hatféléves, a megszerzendő "kreditek" száma 180. A hallgatók az első szakaszban az általános műveltséget kiszélesítő, magyar nyelven hallgatott tárgyak mellett magas óraszámban német nyelv- és stílusgyakorlaton vesznek részt, továbbá német nyelvészet és irodalom, valamint kultúra és média szakterületen látogatnak előadásokat és szemináriumokat. A második szakaszban - az érdeklődési területnek megfelelően - választhatók nyelvészeti vagy irodalmi orientáltságú tanegységek. Az utolsó szakasz lehetőséget biztosít a specializálódásra, így az alábbi területek közül lehet választani: interkulturális germanisztika, nemzetközi kommunikáció, vagy egészen új irányban haladva választható más szakok kínálatának egy része, ami lehetővé teszi majd az adott szakon a mesterszak elvégzését is, így felvehetők pl. a következõ szakok: anglisztika (angol nyelv), magyar (nyelvmentor és színháztörténet szakirány), romanisztika (francia nyelv), nemzetközi tanulmányok (európai tanulmányok/regionális tanulmányok/kulturális diplomácia szakirány), társadalmi tanulmányok, politológia, pedagógia, szabad bölcsészet (etika és filozófia szakirány). Az utolsó szakaszban dönthet a hallgató arról is, hogy némettanár akar-e lenni. Erre akkor van mód, ha a hallgató a germanisztika mesterszak mellett 10 kreditpont értékben pedagógiai tárgyakat is felveszl, majd tanári mesterszakon szerzi meg diplomáját.